Wat iedereen zou moeten weten over ongediertebestrijding

Geschreven door: François van Iersel
Wat iedereen zou moeten weten over ongediertebestrijding

Ongediertebestrijding dient te gebeuren middels een aantal cruciale stappen. Deze belangrijke stappen worden je niet door iedereen verteld, en ze staan ook niet duidelijk op de verpakking van muizen- en rattengif. Ouderwetse ongediertebestrijding is gericht op het verdelgen van ongedierte waarvan mensen last ervaren. Het verdelgen wordt gedaan middels giftige chemische bestrijdingsmiddelen. 

Ouderwetse ongediertebestrijding

Ouderwetse ongediertebestrijding houdt geen rekening  met de gevolgen voor de natuur en het milieu. Wist je dat er jaarlijks alleen in Nederland al bijna 800.000 kilogram muizen- en rattengif wordt verbruikt. Deze chemische bestrijdingsmiddelen komen uiteindelijk allemaal weer terug in ons milieu. De nadelige gevolgen worden nu steeds meer zichtbaar. 

Muizen en ratten bestrijden op de ouderwetse manier met bakjes gif is nooit geen duurzame oplossing geweest. In de meeste gevallen blijft het probleem zich herhalen. Heb je last van muizen of ratten in huis, dan is het verdelgen dus nooit een oplossing voor de lange termijn.

Ouderwetse ongediertebestrijding tegen muizen en ratten werd altijd gedaan met muizen- of ratten gif. Muizen en ratten dienen 3 tot 18 dagen van het bestrijdingsmiddel te eten alvorens ze een pijnlijke dood sterven. Dit worden multidosis bestrijdingsmiddelen genoemd. Giftige bestrijdingsmiddelen zijn nog steeds de populairste tijdelijke oplossing tegen muizen en ratten.

Als professioneel ongedierte adviseur wil ik graag helpen met een duurzame en milieuvriendelijke oplossing. 

Wat iedereen zou moeten weten over ongediertebestrijding

Ongediertebestrijding met een duurzaam en milieuvriendelijk karakter oftewel moderne ongediertebestrijding heeft meer te maken met preventieve maatregelen en het verstoren van de leefruimte van muizen en ratten. Door het nemen van preventieve maatregelen zorg je ervoor dat overlast van ongewenste beestjes niet meer terug komt. Muizen en ratten hebben in feite 3 dingen nodig om een populatie in stand te houden.

Deze 3 primaire levensbehoeften zijn :

 1. Ze hebben onderdak nodig om te nestelen
 2. Ze hebben voedsel nodig om te eten
 3. Ze hebben drinken nodig

Ongediertepreventie het belangrijkste onderdeel van ongediertebestrijding

Om muizen en ratten uit je huis te weren zijn een aantal essentiële zaken belangrijk. Duurzame en milieuvriendelijke ongediertebestrijding is meer dat het plaatsen van giftige bestrijdingsmiddelen. Om je muizen- of ratten probleem voor de lange termijn onder controle te krijgen en te houden zul je het nodige aan ongediertepreventie dienen te doen.

Onderstaande punten zijn daarbij het allerbelangrijkste.

 1. Hygiëne optimaliseren
 2. Weringsmaatregelen treffen
 3. Preventieve maatregelen nemen

Zijn deze drie punten optimaal in orde dan zal je geen overlast van muizen of ratten in je huis ervaren. 

Waarom ongediertebestrijding zonder gif zo belangrijk is

Ongediertebestrijding gebeurd van oudsher met giftige bestrijdingsmiddelen. Nu jaren later blijkt dat het gebruik van deze giftige bestrijdingsmiddelen niet het gewenste resultaat opleveren en zeer nadelige gevolgen hebben voor het milieu en de natuur, wordt het tijd dat er anders mee omgegaan wordt.

Ongediertebestrijding ten aanzien van muizen en ratten gebeurd nog steeds met veelte veel rodenticiden. Rodenticiden is in vaktermen een ander woord voor muizengif en rattengif. In Nederland wordt jaarlijks bijna 800.000 kilogram van deze giftige chemicaliën verbruikt.

Risico`s en nadelen van muizengif / rattengif

 • Doorvergiftiging naar roofvogels zoals : kerkuil, torenvalk, havik en buizerd
 • Doorvergiftiging naar landroofdieren zoals : otter, kat, marter, nerts en vos
 • Vergiftiging van huisdieren
 • Vergiftiging van kinderen
 • Vergiftiging van vee
 • Zware belasting voor de natuur
 • Zware belasting voor het milieu
 • Zeer hoge toxiciteit ( zeer giftig )
 • Zeer persistent ( zeer moeilijk afbreekbaar )
 • Resistentie van muizen en ratten 
 • Rodenticiden zijn zeer moeilijk afbreekbaar.
  Rodenticiden zijn persistent. Ze stapelen zich op. 
 • Rodenticiden zijn bio accumulatief. Bio accumulatie is de ophoping van chemische stoffen aanwezig in het milieu, in levende wezens (planten of dieren)
 • Rodenticiden komen in het milieu terecht wat niet de bedoeling is. 

Hoe we het ook wenden of keren ongediertebestrijding met giftige bestrijdingsmiddelen biedt nooit een duurzame oplossing. Ongediertebestrijding zonder gif is belangrijk om de reeds genoemde risico`s en nadelen. 

Hoe kan die enorme gifberg van 800.000 kilogram kleiner worden

 • Meer en betere voorlichting
 • Strengere eisen voor het gebruik ervan
 • Werken volgens andere methodes en technieken
 • Duurzaam bouwen ten aanzien van ongedierte

Overlast van muizen en ratten kan alleen plaatsvinden als ze toegang hebben tot water, voedsel en schuilplaatsen. Essentieel bij duurzame ongediertebestrijding is dat muizen en ratten de toegang hiertoe wordt ontnomen. 

Ongediertebestrijding zonder gebruik van giftige bestrijdingsmiddelen begint bij duurzaam bouwen en verbouwen. Duurzaamheid is naar mijn mening meer dan alleen maar op het energieverbruik te letten. 

Hoe simpel is het om een pand zo dicht te maken dat er geen muizen en ratten naar binnen kunnen? Hoe simpel is het om een pand zo af te werken dat muizen en ratten zich niet kunnen verplaatsen?

Wat is duurzame ongediertebestrijding

Duurzame ongediertebestrijding is het nemen van diverse maatregelen tegen verschillende diersoorten dieren en insecten, om ervoor te zorgen dat ze voor langere tijd beheersbaar zijn. Duurzame ongediertebestrijding omvat een aantal essentiële stappen waarmee bij de ouderwetse manier geen rekening werd gehouden. 

Belangrijke stappen voor ongediertebestrijding met een langdurig karakter zijn :

 • Treffen van preventieve maatregelen
 • Hygiëne optimaliseren
 • Weringsmaatregelen nemen
 • Monitoren

En het maakt geen verschil of je nu zakelijk of privé overlast van muizen of ratten hebt. De basisprincipes zijn overal hetzelfde. De reeds opgesomde stappen zijn de belangrijkste basisprincipes van duurzame ongediertebestrijding. Is er één stap niet in orden dan loop je het risico op overlast van muizen of ratten. 

Voordelen duurzame ongediertebestrijding 

Er zijn een aantal belangrijk voordelen van duurzame ongediertebestrijding tegen muizen en ratten. 

De belangrijkste voordelen zijn :

 • Milieuvriendelijk. U spaart het milieu.
 • Duurzaam. U heeft er een lange periode profijt van.
 • Veilig. Geen giftige bestrijdingsmiddelen in huis.
 • Geen doorvergiftiging naar andere dieren.

Over François van Iersel

Mijn naam is François van Iersel en ik heb me gespecialiseerd in gifvrije toepassingen tegen muizen en ratten met de focus op muizen in en om gebouwen. Mijn achtergrond ligt in de voedingsmiddelenbranche alwaar ik 25 jaar als zelfstandige werkzaam in ben geweest. 

In de voedingsmiddelenbranche is optimale ongediertepreventie van het grootste belang. Een ander heel groot belang is dat het gebruik van giftige bestrijdingsmiddelen zoveel als mogelijk voorkomen moet worden. Mijn ervaring uit de voedingsmiddelenbranche gebruik ik al sinds 2012 succesvol als professioneel ongedierte adviseur. 

Woon je in Rosmalen en heb je blijvende overlast van muizen dan kom ik je daar graag bij helpen. Neem direct contact op of stuur een mail. 

Hulp nodig?

Heb je een ongedierteprobleem met muizen, ratten, wespen of zilvervisjes waar je zelf écht niet uit komt? Neem dan contact op met Francois van Brabant Ongedierte Bestrijding. Francois helpt je graag dit probleem vakkundig op te lossen. Vandaag gebeld is vandaag geholpen!