Ongediertebestrijding zonder giftige chemicaliën

Geschreven door: François van Iersel
Ongediertebestrijding zonder giftige chemicaliën

Ongediertebestrijding zonder giftige chemicaliën is naar mijn professionele mening de enige oplossing voor een duurzame en milieuvriendelijke ratten- en muizen beheersing.

Ratten en muizen komen vaak in huizen, boerderijgebouwen, opslagruimte, en bedrijfsgebouwen binnen op zoek naar voedsel en onderdak. Mensen hebben door het mondiale verkeer ratten en muizen verspreid over de gehele wereld. Deze ongenode knaagdieren consumeren grote hoeveelheden voedsel, brengen schade toe aan materialen en zijn verantwoordelijk voor velen branden. 

Mensen denken dat Giftige bestrijdingsmiddelen de beste oplossing zijn

De meest voorkomende knaagdieren waarvan men overlast kan hebben zijn huismuizen, bruine ratten en zwarte ratten. De meeste mensen denken van oudsher dat giftige bestrijdingsmiddelen de beste en meest effectieve oplossing is. 

Als professioneel ongedierte adviseur kan je zeggen dat het tegendeel waar is, maar er is op dit punt nog wel wat te doen om mensen bewuster te maken. Het toepassen van goede wering methoden, het optimaliseren van de algehele hygiëne en een omgeving creëren welke muizen en ratten niet fijn vinden, is in de meeste gevallen al voldoende, en biedt een duurzame oplossing. 

Er zijn voldoende niet giftige middelen

Als een aanwezige muizen- of ratten populatie niet te groot is, dan kunnen mensen zelf hun ongedierteprobleem heel goed zelf oplossen als ze weten wat ze moeten doen. Er zijn mogelijkheden genoeg om een muizen- en ratten populatie weg te krijgen met niet giftige methoden en toepassingen. 

Mijn inziens kan heel veel overlast van muizen en ratten worden voorkomen met de juiste ongediertepreventie, en zal bestrijden van deze ongenode gasten in de meeste gevallen niet nodig zijn. 

Niet giftige methoden verdienen de voorkeur

Niet giftige methoden verdienen de voorkeur als je het mij vraagt als professioneel en gediplomeerd ongedierte adviseur. Er zijn diverse vang- en verjaag methoden en daarnaast kan men ook veel doen aan de leefomstandigheden van deze knaagdieren. Als je daar serieus en bewust mee omgaat, dan is er heel veel overlast van knaagdieren zoals ratten en muizen te voorkomen.  

Giftige bestrijdingsmiddelen treffen ook niet doelgroep dieren

Aan het gebruik van giftige bestrijdingsmiddelen muizen- en rattengif zitten diverse nadelige gevolgen, zoals:

 1. Doorvergiftiging naar roofvogels.
 2. Doorvergiftiging naar landroofdieren.
 3. Risico op vergiftiging van huisdieren
 4. Risico op vergiftiging van kinderen.
 5. Rodenticiden (muizen- en rattengif) zijn zeer giftig.
 6. Rodenticiden zijn zeer moeilijk afbreekbaar.
 7. Risico op resistentie ratten en muizen.
 8. Rodenticiden zijn persistent. Ze stapelen zich op. 
 9. Rodenticiden zijn bi accumulatief. Bio accumulatie is de ophoping van chemische stoffen aanwezig in het milieu, in levende wezens (planten of dieren)
 10. Rodenticiden komen in het milieu terecht wat niet de bedoeling is.  

Weet waarmee je te maken hebt. Ratten of Muizen

De aanwezigheid van ratten en/of muizen laat zich meestal kenmerken door de sporen die deze plaagdieren achter laten. Sporen van ratten en muizen zijn:

 1. Knaagschade aan materialen.
 2. Achterlaten van uitwerpselen.
 3. Aangevreten voedsel.
 4. Kleine opgedroogde urine vlekjes.
 5. Knaagsel van isolatiematerialen, dozen en ga zo maar verder. 

Het is belangrijk om te weten met welke soort plaagdier je te maken hebt want dan kun je ook heel gericht actie ondernemen.

Huismuis geeft het meeste overlast 

Huismuizen staan met kop en schouder boven aan de lijst van de meest overlast gevende knaagdieren. Huismuizen komen af op graanproducten, vogelvoer en diervoeders. Huismuizen voeden zich zo’n 20 keer per etmaal en eten ongeveer 2 tot 5 gram voedsel. 

Huismuizen zijn goede klimmers en kunnen zich snel en flexibel bewegen. In de meeste gevallen hebben ze hun nest binnen 10 tot 15 meter van een voedingsbron. Huismuizen leggen kleine rijstachtige korreltjes als ontlasting welke donkerbruin van kleur zijn. 

Des te meer beschutting ze hebben hoe comfortabeler ze zich bij je thuis voelen. Beschutting zoals opgeslagen spullen, holle ruimtes, hout- en steen stapels, zakken met kleding, oud karton geven muizen een veilig gevoel omdat ze zich gemakkelijk kunnen verstoppen. 

TIP: Ruim regelmatig oude spullen welke je nooit gebruik op, en laat nergens geen eetbare producten open en bloot liggen !!!

Overlast van Bruine ratten

Bruine ratten zijn vooral te vinden in gebieden waar ook water aanwezig is. Langs slootkanten of bij waterplassen voelt de bruine rat zich heel goed thuis. Bruine ratten zijn alleseters maar hebben natuurlijk ook hun voorkeuren. Laat je vuilnis niet open en bloot buiten, of in je garage staan want de bruine rat kan zich er zomaar tegoed aan doen. Bruine ratten zijn vooral in de nacht actief.

Herkennen van de bruine rat:

 • Een volwassen bruine rat is 20 tot 30 cm lang, met een bijna even lange geschubde staart. 
 • Een bruine rat weegt 250 tot 500 gram.
 • De rug is vaak grijsbruin en een lichter gekleurde buik. Er zijn ook kleurvariaties mogelijk.
 • Ze hebben een stompe snuit en zijn stevig gebouwd. 
 • Grote oren en de staart is iets korter dan het lichaam. 
 • Uitwerpselen zijn ongeveer 20 mm lang en ruw van structuur. Ze hebben geen rondingen maar allerlei vormen.

Hoe overlast van muizen en ratten voorkomen kan worden

Ongediertebestrijding zonder giftige chemicaliën. Het woord ongediertebestrijding is in mijn optiek niet meer van deze tijd. Ongediertepreventie is een woord dat mij meer aanspreekt en ook de lading dekt. 

Over het algemeen denkt men dat ongediertebestrijding met giftige chemicaliën de beste en meest effectieve manier is

Ik zeg je dat als je geen preventieve maatregelen neemt, dat je met giftige chemicaliën aan de gang kunt blijven tot in lengte van jaren. Muizen- en rattengif kunnen en zullen je nooit een duurzame oplossing bieden, laat staan een milieuvriendelijk. 

Algemene maatregelen die je helpen om overlast van muizen en ratten te voorkomen. 

Muizen en ratten hebben 3 eerste levensbehoefte en deze zijn:

 1. Voedsel
 2. Drinken
 3. Schuilplaats

Breng je een verstoring aan in 1 van deze 3 levensbehoefte dan neemt de kans op overlast al af. Verstoor je alle 3 de levensbehoefte dan is de kans op overlast nihil, omdat ze simpelweg niets te zoeken hebben in een omgeving waar ze het niet naar hun zin hebben. 

Wist je dat een muizen- en ratten populatie groeit naar gelang er voedsel en schuilplaatsen aanwezig zijn?

Deze maatregelen dien je te nemen in de strijd tegen ratten en muizen

 1. Opruimen van puin stapels.
 2. Opruimen van steenstapels.
 3. Opruimen van houtstapels.
 4. Lege voerzakken opruimen.
 5. Voedselresten opruimen.
 6. Oude apparaten opruimen.
 7. Opslagplaatsen opruimen.
 8. Schuilplaatsen elimineren.
 9. Snoeihout en bladafval opruimen.
 10. Afgevallen fruit weghalen.
 11. Afgevallen noten, eikels en dennennaalden opruimen. 
 12. Vuilniszakken niet open en bloot laten staan. 
 13. Zorg dat afvalcontainers goed afgesloten zijn. Ook aan de onderkant !!!
 14. Vermijd dichte begroeiing langs je huis of bedrijfspand.
 15. Maak openingen in je buitenmuur dicht.
 16. Maak doorgangen binnen dicht. Compartimenteren.

Duurzame ongediertepreventie begint bij jezelf. Wordt en wees bewust met de risico’s op overlast van muizen en ratten. Vroeg of laat krijg je ermee te maken. Voorkomen is nog altijd beter en goedkoper dan achteraf bestrijden. 

Een belangrijk onderdeel van duurzame en milieuvriendelijke ongediertepreventie is Habitat management. Klinkt duur maar is niet zo heel moeilijk en eenvoudig zelf uit te voeren. 

Wist je dat:

 • Muizen door een opening kunnen van 5 mm.
 • Ratten door een openingen kunnen van 1,5 cm.
 • Jonge ratten door een opening kunnen van 1 cm.

Toepassingen welke je helpen met gifvrije ongediertepreventie

Zelf werk ik al jaren volgens mijn eigen ontwikkelde Gifvrij Plaagdier Management methode. Deze methode heb ik zelf ontwikkeld. Met 35 jaar ervaring in de voedingsmiddelenindustrie en het toepassen van diverse alternatieven ben ik tot oplossingen gekomen waarbij geen giftige bestrijdingsmiddelen nodig zijn. Bewustwording is daarbij een belangrijk aspect. 

Hieronder vind je een lijst met aanbevolen materialen en toepassingen welke ik zelf al jaren in de praktijk gebruik.

 1. RVS wering gaas / muizengaas voor het dichten van openingen in je buitenmuur en om inpandig doorgangen dicht te maken.
 2. Voegen Reparatie Kit voor het dichten van openingen rondom regenwaterafvoeren.
 3. Muizenvallen in een lokaasdepot of los.
 4. Rattenvallen in een rattenkist of los.
 5. GoodNature automatische ratten- en muizenval.
 6. PestiNext units voor het creëren van een ondraaglijke binnen omgeving. 

Het is niet altijd nodig om alle toepassingen in te voeren. In de meeste gevallen volstaat het inpluggen van de PestiNext elektronische muizenverjagers voor woonhuizen. 

Muizen en ratten kunnen ziektes overbrengen 

Ik wil je er graag aan herinneren dat muizen en ratten ziekteverwekkende bacteriën en virussen kunnen overbrengen. Het is daarom raadzaam om altijd rubber of latex handschoenen te dragen als je met deze plaagdieren in aanraking kunt komen. 

Om een voorbeeld te noemen kunnen ze onder andere het Hantavirus dragen. Vermijd daarom contact met bloed, urine en ontlasting. Bij het vinden van kadavertjes is het raadzaam om deze spoedig af te voeren in een goed afgesloten stevige plastic zak, of ze direct te begraven.

Vallen en klemmen voor het vangen van ratten of muizen

Vallen voor het vangen van ratten of muizen zijn ideaal voor het snel reduceren van een populatie. Vallen en klemmen zijn ideaal voor gebruik in je garage, kelder, opslagruimte, schuur, buitenplaats, op maneges, agrarische bedrijven, milieu straten en op allerlei andere plekken waar andere methoden niet werken. 

Lijmvallen zijn verboden voor het vangen van deze plaagdieren. Zelf werk ik het liefst met professionele klapvallen al dan niet in een lokaasdepot of met rattenkisten afhankelijk van de diersoort. 

Ongediertebestrijding zonder giftige chemicaliën

Zoals je hebt kunnen lezen zijn er alternatieven voldoende welke heel goed werken tegen overlast van muizen en ratten. Mijn motto is altijd “Voorkomen is beter en goedkoper dan achteraf bestrijden”

 

Hulp nodig?

Heb je een ongedierteprobleem met muizen, ratten, wespen of zilvervisjes waar je zelf écht niet uit komt? Neem dan contact op met Francois van Brabant Ongedierte Bestrijding. Francois helpt je graag dit probleem vakkundig op te lossen. Vandaag gebeld is vandaag geholpen!