Ongediertebestrijding hoe werkt het ?

Ongediertebestrijding volgens de GPM methode

Ongediertebestrijding zonder GIF. Hoe werkt het?

Voor François is ongediertebestrijding meer ongedierte advies en ongediertepreventie. François werkt volgens zijn eigen ontwikkelde methodiek namelijk Gifvrij Plaagdier Management Methodiek. Dit is een afgeleide methode van de IPM denk- en werkwijze, maar gaat enkele stapjes verder. Dit betekend dat pesticiden als laatste middel worden ingezet, maar alleen als het niet anders kan. François werkt zoveel als mogelijk zonder giftige bestrijdingsmiddelen tegen :

  1. muizen
  2. ratten

Zijn manier van werken is gebaseerd op het creëren van een ondraaglijke omgeving in plaats van een aantrekkelijke omgeving. Dit doet hij door middel van geurtechnieken voor buiten en middels elektronische ongediertepreventie van PestiNext voor binnen. Beide methodes hebben hun effectiviteit reeds bewezen. Daarnaast beschikt François over diverse vangsystemen voor ratten en muizen. Deze worden echter pas ingezet als met het weren niet voldoende resultaat wordt bereikt. In de meeste gevallen is het niet nodig om vangmiddelen in te zetten.

Wespenbestrijding is een uitzondering. Dit doet François als het kan zonder bestrijdingsmiddel, en dat kan heel vaak. Als het niet anders kan doet hij dat met bestrijdingsmiddel.

maatschappelijk verantwoorde ongediertebestrijding

Waarom ongediertebestrijding zonder GIF?

François is van mening dat er altijd en nog steeds, te snel en ondoordacht wordt omgegaan met pesticiden. Waar men als eerste aan denkt is het gebruiken van giftig bestrijdingsmiddel als er overlast van ongedierte is. François gelooft en is ervan overtuigd dat ongediertebestrijding bestaat uit advies en het bieden van preventieve maatregelen. Door het opsporen van de oorzaak en het nemen van preventieve maatregelen pak je overlast van ongedierte duurzaam en milieuvriendelijk aan.

Het duurzaam en milieuvriendelijk oplossen cq beheersbaar maken van ongedierte problemen is passie en missie van François. Hij werkt zoveel als mogelijk met niet giftige middelen en met elektronische ongediertepreventie van PestiNext tegen muizen en ratten. Naast deze producten heeft hij nog allerlei andere middelen waarmee je gifvrij ongedierte kunt bestrijden en beheersbaar kunt houden.

Doelstelling van de Gifvrij Plaagdier Management methode

De doelstelling van de GPM methode voor ongediertebestrijding is dat het gebruik van pesticiden wordt terug gedrongen en zelfs uitgebannen. Door meer en betere voorlichting te geven aan mensen kan veel overlast van ongedierte worden voorkomen. Belangrijk bij de GPM methode is dat er kennis is van ongedierte. Weet je meer over de levenswijze en levensbehoefte van ongedierte dan kun je daar ook beter en gerichter maatregelen tegen nemen. Middel zijn blog wil François  je van de beste tips en adviezen voorzien.

duurzaam milieuvriendelijk diervriendelijk muizen bestrijden

Ongediertebestrijding volgens de GPM methode

Stappen die genomen dienen te worden om een succesvolle GPM strategie te volgen zijn essentieel. Ongediertebestrijding is meer dan het plaatsen of gebruiken van giftige bestrijdingsmiddelen. François is van mening dat het gebruik van pesticiden meestal maar een tijdelijke oplossing biedt. Dit is natuurlijk afhankelijk van het soort ongedierte. Ongediertebestrijding volgens GPM is een stapsgewijs plan van aanpak.

  1. Inspectie van huis of gebouw, zowel binnen als buiten.
  2. Determineren van het soort ongedierte. Met welke soort hebben we te maken ?
  3. Kijken of er kans is op overlast van andere soorten ongedierte.
  4. Wat zijn de ecologische vereisten van het waargenomen ongedierte ?
  5. Wat is het tolerantie niveau ? Wat is acceptabel.
  6. Wegnemen van de oorzaak en bron.
  7. Nemen van preventieve maatregelen.
  8. Blijvend monitoren.

Ongedierte weren door een ondraaglijke omgeving te creëren.

Middels elektronische ongediertepreventie apparatuur van  PestiNext kunnen we binnen in huis of bedrijf een ondraaglijke omgeving creëren voor muizen en ratten. Middels Tupoleum kunnen wij ratten, muizen en wild buiten verjagen. Beide merken hebben hun effectiviteit reeds bewezen. Soms is het niet mogelijk om een 100% oplossing te bieden, vergeet daarbij nooit dat dit hetzelfde is met giftige bestrijdingsmiddelen. Waar het om gaat is dat er soms hele goede alternatieven zijn die niet schadelijk zijn voor je gezondheid, de natuur en het milieu.

PestiNext logo

Eerste hulp bij ongediertebestrijding en ongediertepreventie

François is ervan overtuigd dat zowel particulieren al bedrijven heel veel zelf kunnen doen. Dat hij je helpen met de eerste stap en het maken van een plan is prima. Soms zijn er particulieren en bedrijven die daaraan genoeg hebben en het voor de rest zelf willen doen en François af en toe bellen of laten komen voor advies. François is graag je eerste hulp bij ongediertebestrijding en ongediertepreventie. Hij laat je zien wat je zelf kunt doen en wat niet. François is voorstander om het zelf te doen als de situatie dat mogelijk maakt. Als dat niet zo is dan kan hij je behulpzaam zijn met de uit te voeren acties.

Heb je overlast van ongedierte en wil je een duurzame milieuvriendelijke oplossing en toepassing neem dan direct contact met François op.

Ongediertebestrijding Rosmalen

Ongediertebestrijding volgens de IPM methodiek.

Waarom ongediertepreventie volgens de IPM methodiek.

Vandaag gebeld is vandaag geholpen!

Wil je graag snel geholpen worden, dan kan Francois je vandaag nog komen helpen.

Vandaag gebeld is
vandaag geholpen!

Wil je graag snel geholpen worden, dan kan ik je vandaag nog komen helpen.