Brabant Ongedierte Advies

Ontdek hoe je ongedierte kunt bestrijden & voorkomen.

Brabant Ongedierte Advies

François van Brabant Ongedierte Bestrijden is ervan overtuigd dat ongediertebestrijding meer is dan het gebruiken van giftige bestrijdingsmiddelen ter verdelging van ongedierte. In de praktijk is inmiddels gebleken dat alleen het gebruik van pesticiden ongedierteproblemen niet oplossen. Zeker niet duurzaam en ook niet milieuvriendelijk.

De werkwijze van François is erop gericht om een omgeving te creëren die ondraaglijk is waardoor bepaalde soorten plaagdieren zich niet zullen vestigen of niet in je buurt zullen komen. Dit doet François middels elektronische ongediertepreventie apparatuur van PestiNext, het treffen van weringsmaatregelen, leefomgeving verstoren, schuil- en nestelplaatsen verwijderen, en als het nodig is met vangmiddelen.

François is ervan overtuigd dat met voorlichting en begeleiding veel meer bereikt kan worden om overlast van plaagdieren te voorkomen. Voorlichting en begeleiding qua hygiëne en het nemen van weringsmaatregelen. Hygiëne, wering en preventieve maatregelen zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden als men ongedierte problemen duurzaam en milieuvriendelijk op wil lossen en/of beheersbaar wil maken.

François van Brabant Ongedierte Bestrijding werkt zoveel als mogelijk zonder gebruik van giftige bestrijdingsmiddelen, en zet deze alleen in als het echt niet anders kan of als laatste zetje om tot een oplossing te komen.

De filosofie en werkwijze van François

De filosofie en werkwijze van François zijn gebaseerd op het creëren van een ondraaglijke omgeving voor bepaalde soorten plaagdieren. Door een omgeving te creëren die ondraaglijk is zullen deze plaagdieren weg blijven. Dit doet François met 100% natuurlijke en plantaardige producten die veilig zijn voor mens, dier en het milieu. De natuur beschikt over zeer krachtige middelen om beesten waarvan wij last ervaren ter verdrijven.

Conventionele ongediertebestrijding

Ongediertebestrijding doe je als je de beestjes toelaat bij je te komen. De denk- en werkwijze van François is andersom. Als je beestjes niet toelaat hoef je ze ook niet te bestrijden. Bij conventionele ongediertebestrijding is het nog altijd zo dat je de plaagdieren moet lokken, om ze vervolgens te kunnen bestrijden. Bestrijdingsacties dienen herhaald te worden.

Moderne ongediertepreventie

Modern ongediertepreventie gebaseerd op verdrijven en weren van plaagdieren. Dit doet François door middel van het creëren van een ondraaglijke omgeving voor bepaalde plaagdieren. Deze behandelingen dienen herhaald te worden, net zoals bij conventionele ongediertebestrijding. Deze herhalingen kun je echter zelf doen omdat je niet met giftige bestrijdingsmiddelen hoeft te werken. Achteraf is veel schade te voorkomen door goede ongediertepreventie. Op de conventionele manier waarbij je nog steeds toelaat dat ongewenste plaagdieren naar binnen komen kun je ook meer schade ervaren.

Onze merken

De merken waar wij mee werken om te verjagen, te vangen en te verdrijven zijn :

 • PestiNext
 • Tupoleum
 • Green Protect
 • GoodNature

Zoveel als mogelijk zonder gebruik van chemische middelen

Naast deze zeer effectieve merken werkt François met allerlei andere apparatuur en methodieken voor het vangen van bepaalde soorten ongedierte. Alle soorten welke wij aanpakken doen we zoveel als mogelijk zonder gebruik van giftige bestrijdingsmiddelen, op één soort na en dat zijn wespen. Wespen kunnen ook in veel gevallen zonder gif bestreden worden, kan het niet anders dan doen we het met. Door het geven van goede voorlichting probeert François ervoor te zorgen dat mensen weringsmaatregelen treffen waarmee overlast van  plaagdieren in de toekomst kan worden voorkomen.

Verdrijven in plaats van bestrijden

Zoals reeds eerder gezegd is de werkwijze van François gebaseerd op het verdrijven van, en het weg houden van plaagdieren. Dit doet hij middels geuren welke plaagdieren niet fijn vinden en elektronische middelen. De werking van deze manier van werken heeft zich reeds bewezen. Samen met de adviezen en/of begeleiding van François worden hele goede en mooie resultaten bereikt. Zijn manier van werken is gericht op duurzaamheid, zonder giftige chemische bestrijdingsmiddelen dus milieuvriendelijk met de kracht die de natuur ons biedt.

Wat is er nodig om ongedierte problemen duurzaam op te lossen?

 1. Bereidwillige opdrachtgever.
 2. Ongedierte adviseur wordt serieus genomen.
 3. Adviezen worden opgevolgd en uitgevoerd.
 4. Samenwerking tussen opdrachtgever, leiding, medewerkers en ongedierte adviseur.
 5. Goede communicatie.

Zijn bovenstaande vijf ingrediënten aanwezig dan is de basis gelegd voor een duurzaam ongediertepreventieplan. Deze ingrediënten zijn echt nodig om een succesvolle en duurzame ongediertebestrijding te komen, waarbij zo min mogelijk giftige stoffen worden gebruikt. In de praktijk heeft François inmiddels bewezen dat vele bedrijven hiermee geholpen zijn.

Hoe gaat het proces in zijn werk ?

 1. Afspraak inplannen met François.
 2. Intakegesprek.
 3. Eerste inspectie binnen en buiten.
 4. Bespreking van op en aanmerkingen.
 5. Rapportage aan opdrachtgever en leiding.
 6. Behandelplan opstellen.
 7. Uitvoeren behandelplan.
 8. Eventueel opleiding/training voor het zelf uitvoeren
 9. Eventueel vervolgafspraak.
 10. Monitoring.

In de praktijk blijkt dat het nogal eens confronterend kan zijn als François zijn op- en aanmerkingen uitspreekt. De andere keer ken het weer heel verhelderend of bevestigend zijn. En heel soms zit men nog in de ontkennende fase. Juist dan kan François heel veel voor je betekenen.

Wat François heel veel tegen komt in de praktijk is dat bedrijfsblindheid een cruciale rol speelt. Zoals je weet wordt alles gewoon en men went aan alles. Als François met zijn frisse blik een kijkje komt nemen, dan kan dat nogal eens een heel ander beeld geven van wat je in gedachten had. En dat is juist waar het om gaat en waar het fout gaat.

François heeft 35 jaar ervaring in de voedingsmiddelenindustrie en is HACCP en IPM gecertificeerd. François weet waar hij over praat en hij weet meestal wel waar de pijnpunten zitten. In zijn inspectieverslag krijgt je daarvan een rapportage waar je echt iets mee kunt.

François zijn motto is: voorkomen is beter dan bestrijden.

Ben je nieuwsgierig geworden naar de aanpak van François? Neem dan direct contact met hem op.

Vandaag gebeld is vandaag geholpen!

Wil je graag snel geholpen worden, dan kan Francois je vandaag nog komen helpen.

Vandaag gebeld is
vandaag geholpen!

Wil je graag snel geholpen worden, dan kan ik je vandaag nog komen helpen.